மணிமேகலை கண்ணன்

கடிதங்கள்|

வாழ்த்துகள் , எங்கள் பாராட்டுதல்கள் தம்பி அருள். உண்மையில் தங்கள் நாவில் சரசுவதி நர்த்தனமாடினாள்.ஆற்றொழுக்கான நடை ,போற்றத்தக்க குரல்,பொருள் நிறைந்த பேச்சு. அதில் நகைச்சுவை சேர்ந்த நளினம்.மொத்தத்தில் குறைந்த நேரத்தில் வழங்கிய அருளின் சொற்பொழிவு மனம் நிறைந்ததாக இருந்தது!

Create AccountLog In Your Account