பருமன்படுத்தும் பாடு

செய்தித்தாள் கட்டுரைகள்|

பருமன்படுத்தும் பாடு
inflammation

டாக்டர் திருமதிதா நடராசன் குழந்தைகளை முன்னாள் முதல்வர் மதுரை மருத்துவக்கல்லூரி

நம் உடலில் கொழுப்புச்சத்து அளவுக்கு மேல் அதிகமாக Lee ) - .
இருப்பதை உடற்பருமன் என்று கூறலாம். அது வயிற்றுப்பகுதியினைச் தவறாகக் கண்க
சார்ந்த கொழுப்புத்தன்மையைக்கூடுதலாக்குகிறது. பொருளாதார உணவுகொடுப்பது
ரீதியாகவும் தொழில்நுட்ப தீரியாகவும் வளர்ச்சியம் செழிப்பும் மிக்க நாடுகளில் மட்டும் குழநதைகள
மரபணுககளை
பரவலாகக் எனப்பட்ட உடற்பருமன் இப்பொழுது இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளிலும் அதிகமாகி வருகிறது. குறிப்பாக நம் சமுதாயத்தின் இளைய தலைமுறையை இது அதிகம் ாதித்துவருகின்றது. நமதுவாழ்க்கைத்தரம், வாழ்வியல்முறை போதிய உடல் உழைப்பின்மை தரமற்றஉணவுமுஆைகியவையே குழந்தைளின்டல்ருமன் கூடுவதற்குக்காரணமாகின்றன. இருபதுஅல்லது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நம்நாட்டின் குழந்தைகளை அதிகம் பாதித்த நோய்களான நிமோனியா, அம்மை, போலியோ போன்றவைகளில் பெரும்பாலானவை தடுப்பு மருநதுகள் மூலம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுவிட்டன. எனவே பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையும் ஓராவிற்குக் குறைந்துள்ளது காலப்போக்கில் குழந்தைகளை விட வாழ்க்கைத் தரம் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஒட்டி முன்னேறிக்கொண்டு இருப்பதால் வறுமைக்கோட்டின் கீழிருந்த மக்கள் ஓரிரு தலைமுறைகளாகப் படிப்படியாகத் தங்கள் 血 Gவாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்திக் கொண்டுவிட்டார்கள். கிராமிய வாழ்க்கையைத் துறந்து. -- மேல்படிப்பையும், வேலைவாய்ப்புகளையும் கருதில் கொண்டு நம்மில் பலர் நகரங்கில் குடியேறிவிட்டோம் இனால் நம் அன்றாட வாழ்க்கை முறை உணவு பழக்கங்கள் ஆகியவை பெரிய மாற்றத்தைக் கண்டுள்ளன. இத்தகைய மாற்றங்களைச் சார்ந்த வாழ்வு நிலைதான் முக்கியமாக நாம் உடல்பருமனாகிவிட்டது.
குழந்தைகள் அதிக எடையுடன் இருப்பதால் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாதல் - - நீரிழிவு நோய் - இடுப்புச் சுற்றளவு (Abdomonal Obes) அதிகம் கூடுவதால் சிறு அதனால் அவா வயதினிலேயேநீரிழிவுநோய்(இரண்டாம்வகை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. பண்டங்களையே
2 2 உடல் பருமன் அதிகரிப்பால் இன்சுலின் சுரப்பி தேவையான அளவு சுரக்காமல் மற்றும் வள்ைப தடைப்படுகின்றது.இதனால் உண்னும் உணவில் உள்ள சத்துப்பொருள்கள் உடலில் குழந்தைகளின் உள்ள உயிர்அணுக்களில் சேராமல் பலவித நோய்கள் தோன்றுகின்றன.

அதிக எடையுள்ள இளம் பெண் குழந்தைகளுக்கு சுவை நீர்களை (Hormone imbalance) பருக்களும், ஒழுங்கறறமாதவலக்கு ஏற்படுவதால் உடலில் பழக்கவேண்டும் உள்ளஅணுக்கள் இன்சுலினை ஏற்காமல் புறக்கணிக்கத்தொடங்குகின்றன. குடுவைகளில்

பெண் குழந்தைகளுக்கு
குருதியில் உறிஞ்சப்படாத மிகையான கொழுப்பே உடல் பருமனுக்கு (Vascular
nammation) அடிகோலுகிறது. தவறான சமுதாய நோக்கினால், உடல் பருமனுள்ள குழந்தைகளை நம் சமூகம் உடல் வளமான குழந்தைகளாகத் தவறாகக் கருதுகின்றது. மேலும் பெற்றோரும், உற்றோரும் அந்தக் குழந்தை வயது ஆக ஆக உடலில் உள்ள கொழுப்புச்சத்து (Puppy Fat) தானாவே குறைந்து விடும் என்று தவறாகக் கணிக்கிறார்கள். ஆனால் குழந்தைக்கு மேலும் மேலும் அதிக அளவில் உணவு கொடுப்பதால், அதுவளர்ந்தாலும் அதிகப்பருமனாகவே இருக்கும். குழந்தைகள் பருமனாக இருப்பதற்குச் சில நேரங்களில் அவர்களின் மரபணுக்களையும் காரணம் காட்டுவது உண்டு. சில குடும்பங்களில் பலர் பரம்பரையாகப் பருமனாக இருந்தாலும் அதைப் பரம்பரை நோய் என்று கூறமுடியாது. ஏன் என்றால், அக்குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் பருமனாக இருப்பதில்லை. ஆகையால் தலைமுறை என்ற காரணத்திற்கும் மேலாக தவறான உணவுப் பழக்கங்களும், உடற்பயிற்சியோ, உடல் உழைப்போ இல்லாத வெறும் அதிகப் படிப்புச் சுமையினால், இப்பொழுதெல்லாம் ஓடி விளையாடும் நேரத்திலும் குழந்தைகள் விளையாடாமல் புத்தகமும் கையுமாக இருக்கிறார்கள். ஆண் குழந்தைகளைவிடப்பெண்குழந்தைகளே அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று பல ஆய்வுகள் எடுத்துரைக்கின்றன. விளையாடுவதற்கு ஏற்ற திடல்களோ, வெற்றிடங்களே பல வீடுகளின் அருகில் இல்லாததால் வெளித் திடல்களில் விளையாடும் ஆட்டங்களில் அவர்களால் ஈடுபட முடிவதில்லை. அதனால் அவர்கள் பல மணி நேரங்களை விட்டில் கணிணி அல்லது தொலைக்காட்சி முன்னால் செலவிடுகின்றனர். விளைவு அவர்களுக்குத் தேவையான உடற்பயிற்சி முக்கியமாக நாம் கூர்ந்து நோக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உள்ளது. அது அனைத்திற்கும் மேலாகக் குழந்தைகளின் உணவுப் பழக்கமாகும். கடந்து பத்து ஆண்டுகளில், அவர்களின் உணவு வகை மிகவும் மாறி இருக்கிறது. பெற்றோர் இருவரும் பணிக்குச் சென்று விடுவதே இன்றைய பெரும்பாலான நடுத்தரக் குடும்பங்களின் சூழ்நிலையாகும் மாலை அல்லது இரவுவிட்டிற்கு வந்து ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு வகைகளைச் சமைக்க அவர்களுக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை. அதனால் அவர்கள் உணவு விடுதிகளில் கிடைக்கும் உணவுப் (Fast F000 பண்டங்களையே குழந்தைகளுக்கு அளிக்கிறார்கள் இவைகளில் அதிக எண்ணெய் மற்றும் வனஸ்பதி கலந்திருப்பதால், உடலில் கொழுப்புச் சக்தி அதிகரித்து குழந்தைகளின் எடையும் கூடிவிடுகின்றன. மேலும், குழந்தைகள் சமவிகித உணவினை Balanced Die) உட்கொள்ளப் பழக்குவது மிகவும் அவசியமாகும். தேவையான த்துப் பொருட்கள் இருக்கின்றதா என்று சரிபார்த்து அவர்கள் காய்கறி, பழம், பருப்பு வகைகளை உண்பதற்கு சிறு வயதிலிருந்தே ஊக்குவிக்க வேண்டும் அதிகம் சக்கரை சேர்த்து விற்பனையாகும் சுவை நீர்களை குடிப்பதற்கு பதிலாக சுத்தமான தண்ணிரை அருந்துவதற்கு ந்கவேண்டும் பெற்றோர்கள் குடுவைகளில் சுத்தமானநீரைக்கையோடு எடுத்துசசெல்லவேண்டும். அப்பொழுதுதான் குழந்தைகள் தாகம் என்று சொல்லும்பொழுது கடைகளில் கிடைக்கும் கோக் ஃபாண்டா போன்ற குளிர்பானங்களை வாங்கிக் கொடுக்காமல் தாங்கள் எடுத்துச் செல்லும் தண்ணிரைக் கொடுக்கலாம். ஆந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா? ஆகவே சிறு வயதில் நல்ல உணவு பக்கங்களை பழக்கினால் அவர்கள் வயது இன்னும் சொல்லப்போனால், குழந்தைப் பருவத்தில் உடல் பருமனாக இருப்பதை இப்பொழுது ஒரு நோய் என்றே மருத்துவ உலகம் கணிக்கின்றது முடிந்தவரை குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒன்றாக உணவு உண்னும் பழக்கத்தைக் கடைபிடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இது முடியுமா என்பது கேள்விக்குரிய விஷயம்தான். அதனால் முடிந்தவரை வார நாட்களில் இரவு உணவையும் விடுமுறை நாட்களில் மூன்று அல்லது நான்கு வேளையும் சேர்ந்து உணவு உண்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். இவ்வாறு சேர்ந்து உணவு உண்னும் பொழுது விட்டில் உள்ள பெரியவர்கள், குழந்தைகள் அதிக கொழுப்புச் சத்துள்ள கடைகளில் கிடைக்கும் உணவுப் பொருட்களைக் குறைந்த அளவில் உண்பதற்கோ அல்லது அறவே தவிர்ப்பதற்கோ அறிவுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படும். மேலும் கல்விக்கூடங்களில் சந்தான உணவு பழக்கங்களையும் சுகாதாரமான வாழ்க்கை முறையையும் ஒரு முக்கியமான பாடப்பிரிவாக வகுத்துக் பெற்றோர் உணவுப்பொருட்கள் வாங்கும் பொழுதும், உணவு தயாரிக்கும் பொழுதும் குழந்தைகளையும் தம்முடன் பங்கேற்கச் சொல்ல வேண்டும் அப்பொழுது தான் அவர்களின் விருப்பு வெறுப்புகளை நாம் அறிந்துக் கொள்ள முடியும் மற்றும் சத்துணவுப் பற்றிய விவரங்களையும் அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லவும் முடியும் மேலும் சத்துணவைத்தயாரிப்பதில் பெற்றோருடன் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுக்கு அவ்வுணவைச்ாப்பிடவேண்டும் என்றடுபாடு அவசியம் ஏற்படும் உடல் பருமனைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு உடல் உழைப்பின் அவசியம், கொழுப்பு உணவுகளுக்கு மாறுபட்ட சத்துணவு செய்முறை ஆகியவற்றைப் பற்றிய பல சமுதாய அமைப்புகள் பரப்பி வருக்னிறன. உதாரணமாக (CHETNA - Children health Education through Nutrition and health Awaneness Program). (MARG - Medical Education for Children Adolescents for realistic prevention of Obesity and Diabetes and for healthy Agening) and usic அமைப்புகளும் உடல் பருமனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை விவாதங்கள் நாடகங்கள் விரிவுரைகள், அறிக்கைகள் மூலம் உணர்த்துகின்றன. எடையை எப்பொழுது எப்படி அளக்க வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்வது அவசியம் அமெரிக்க CHS Standard விதியின்படி 98 Cente க்குமேல் உள்ள குழந்தைகளை அதீத பருமனுடையவர்கள் எனக் கருதுகிறார்கள். அதே போன்று குழந்தை சரியான எடையுடனும் உயரத்துடனும் வளர்ந்து வருகின்றதா என்று பெற்றோர்கவனத்துடன் கண்காணிப்பதுஅவசியமாகும் குழந்தை பிறந்தவுடன் அதன் எடையை அளக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

Create AccountLog In Your Account